Walter Heun

Künstlerische Leitung & Geschäftsführung

 

Charlotte Wagner

Administration NPN-STEPPING OUT
+49 89 189 31 37 50
steppingout@jointadventures.net

 

Alejandra Avila-Fischer

Organisation Workshops TANZWERKSTATT EUROPA
Administration NPN-Gastspielförderung Tanz International
Office Management
+49 89 189 31 37 14
a.avila-fischer@jointadventures.net

 

Sophia Schumann

Organisation & Öffentlichkeitsarbeit Workshops TANZWERKSTATT EUROPA
+49 89 189 31 37 11
s.schumann@jointadventures.net

 

Constantin Weidenbach

Produktion & Administration
ACCESS TO DANCE, TANZWERKSTATT EUROPA
+49 89 189 31 37 17
c.weidenbach@jointadventures.net

 

Laura Lang

Presse & Audience Development
ACCESS TO DANCE, TANZWERKSTATT EUROPA
Administration NPN-Gastspielförderung Tanz
+49 89 189 31 37 16
l.lang@jointadventures.net

 

Friederike Jäcksch

Kommunikation, Development & Redaktion
ACCESS TO DANCE, TANZWERKSTATT EUROPA
Administration NPN-Koproduktionsförderung Tanz
+49 89 189 31 37 13
f.jaecksch@jointadventures.net

 

Hannah Melder

Administration NPN-Gastspielförderung Theater
+49 89 189 31 37 18
h.melder@jointadventures.net