Walter Heun

Artistic & Executive Director

Alejandra Avila-Fischer

Project manager Workshops TANZWERKSTATT EUROPA
Administration NPN International Guest Performance Fund for Dance
Office Manager
+49 89 189 31 37 14
a.avila-fischer@jointadventures.net

Inga Kunz

Production manager
ACCESS TO DANCE, TANZWERKSTATT EUROPA
& TANZPLATTFORM DEUTSCHLAND
Administration NPN Coproduction Fund for Dance
+49 89 189 31 37 50
i.kunz@jointadventures.net

Sebastian Börngen

Production manager
TANZPLATTFORM DEUTSCHLAND 2020 
+ 49 89 189 31 37 17
s.boerngen@jointadventures.net

Veronika Wagner

Registration
TANZPLATTFORM DEUTSCHLAND 2020
+49 89 189 31 37 12
tanzplattform2020@jointadventures.net

Hannah Melder

Administration NPN Guest Performance Fund for Theatre
+49 89 189 31 37 18
h.melder@jointadventures.net

Friederike Jäcksch

Communications, Development & Editorial Staff
ACCESS TO DANCE, TANZWERKSTATT EUROPA
& TANZPLATTFORM DEUTSCHLAND
+49 89 189 31 37 13
f.jaecksch@jointadventures.net

Dorothee Wolfrat

Press & Public Relations
TANZPLATTFORM DEUTSCHLAND
Administration NPN Guest Performance Fund for Dance
+49 89 189 31 37 16
d.wolfrat@jointadventures.net